ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân phường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại địa phương. Phát huy hơn nữa quyền nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị nhân dân tháng 3 năm 2022. Đến tham dự hội nghị có Ông  Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Nguyễn Tấn Tài – Bí Thư Đảng ủy phường; Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông  Lâm Tắc Trung – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Ông  Nguyễn Việt Đức – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ; cùng đại diện 10 Ban Công tác Mặt trận – đại diện 90 tổ dân phố cùng tham dự và đóng góp ý kiến.
z3286239672980 ea52ab29ecbf57d77b7715524b03480d

Qua đó đã ghi nhận được 8 lượt ý kiến với các nội dung xoay quanh các vấn đề về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Cũng tại Hội nghị, Ông Lâm Tắc Trung và Ông Nguyễn Việt Đức đã đại diẹn Ủy ban nhân dân phường trả lời các kiến nghị, thắc mắc của người dân, đồng thời ghi nhận 2 ý kiến thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường sẽ trả lời bằng văn bản đến nhân dân trong thời gian tới.
z3288118945980 ba04153ec2170f55500e9d5281e98d15

GÓP Ý KIẾN