ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12: TỔ CHỨC THĂM HỎI GIAO LƯU NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 – 07/5/2024)

Sáng ngày 04/5/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và các tổ chức chính trị xã hội – Phường 12, tổ chức Đoàn thăm hỏi nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024). Tham dự với Đoàn có Bà  Lý Hồng Tiết Hạnh – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 12. Trong buổi giao lưu, Đoàn đã được Đại tá Trần Thăng Phúc, người chiến sĩ năm xưa tham gia trực tiếp Chiến dịch Điện Biên Phủ tường thuật lại trận chiến hào hùng của Quân đội Việt Nam, về cách bố trí trong pháo đài Điện Biên Phủ của Pháp, tương quan lực lượng giữa ta và địch, đến từng bước tiến công của ta… Qua lời kể của Đại tá Trần Thăng Phúc, Đoàn đã hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại: “Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi; chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới”. Từ đó góp phần giáo dục tư tưởng, tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay.
53926ac43e999fc7c6886       49235d7a0326a278fb37 1

GÓP Ý KIẾN