ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 – TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG, KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2022

Căn cứ Chương trình phối hợp số 04/CTrPH ngày 26 tháng 4 năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Phường 12 về thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường giai đoạn 2021 – 2025. Sáng ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân phường 12 tổ chức tuyên truyền kỹ năng, kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, Ban quản lý chợ và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tham dự Hội nghị tập huấn có Thiếu tá Đỗ Tấn Tài – Đội xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Quận 5; Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phường 12; Ông Huỳnh Hoàng Diệu – Trưởng Công an phường 12 – Phó Trưởng ban chỉ đạo; Ông Nguyễn Việt Đức – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12.
z3565289998456 be735e2d7853766a84ffe1b498869057 z3565290063882 39f76bdae28a87863bcff818115047de

Hội nghị đã được nghe Thiếu tá Đỗ Tấn Tài – Đội xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Quận 5 báo cáo nêu những nguyên nhân chủ yếu xảy ra các vụ cháy trong thời gian qua cụ thể do ý thức của người dân còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy , hướng dẫn cho người dân những biện pháp phòng cháy, kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy và thực tập sử dụng bình chữa cháy. Qua đó tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường, nhằm phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra cháy, nổ hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh khắc phục các thiếu sót nhằm phòng ngừa cháy, nổ cũng như góp phần kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
TH. Hồ Việt Hùng

GÓP Ý KIẾN