ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NHU CẦU CHĂM LO HỘ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Phường 12 tiếp tục đẩy manh thực hiện các chỉ tiêu, công trình thi đua sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường. Sáng ngày 27/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 thông qua một số công tác khảo sát trọng tâm như: Sửa chữa nhà, Bảo trợ thường xuyên, Bảo hiểm y t ế, Kinh phí học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Phương tiện sinh kế, Chương trình hủ tíu gõ…. đối tượng chăm lo được khảo sát có hoàn cảnh khó khăn cụ thể. Từ đó góp phần phát triển kinh tế an sinh xã hội trên địa bàn phường.
Tại hội nghị Ban Thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban công tác Mặt trận 10 khu phố về các mô hình 1 kèm 1 chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phát huy sức mạnh Đại đoàn kết thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, công trình đã đề ra trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.8a0a85c8 9e7b 48d1 9ed9 d27ad1e6ddfd53e131b3e5bd4ae313ac

GÓP Ý KIẾN