ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 14 Quận 5 tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường.

Thực hiện Chương trình vì Quận 5 “Phát triển – văn minh – hiện đại – nghĩa tình”; Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2022) và hướng tới hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.? Sáng ngày 28/8/2022, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 14 Quận 5 tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường.
Đến tham dự có bà Nguyễn Thị Xuân Thảo – Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5 cùng Thường trực Đảng ủy – Ủy ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể phường, Cấp ủy 17 Chi bộ, Ban vận động 9 Khu phố; Ban điều hành 60 Tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân các giới trên địa bàn phường.
Tại buổi lễ, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã trao tặng 500 túi thân thiện môi trường cho Ban vận động, Ban điều hành 60 tổ dân phố, hộ dân trên địa bàn phường.
Sau buổi lễ các ban ngành, khu phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh: Thực hiện dán 50 áp phích tuyên truyền phân loại rác tại nguồn tại chung cư và nhà tập thể; Ốp 90 thảm nhựa tại tuyến đường Phùng Hưng, Lão Tử; Phát 500 tờ bướm tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, 500 thư ngõ đến các hộ kinh doanh tại tuyến đường Hồng Bàng, Nguyễn Trãi.
Qua buổi lễ, nhằm tuyên truyền đến người dân thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, tích cực trồng cây xanh, cùng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cùng xây dựng Phường 14 văn minh – hiện đại – nghĩa tình”

z3692248532706 655403e927bc156f65c7359f2b96577f
z3692248085600 c97886c341962c34aaae25a2fc41c98c

GÓP Ý KIẾN