ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 QUẬN 5 TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 27/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Phường 14 phối hợp tổ chức tập huấn thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội gắn với Đề án 01 về “ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới các loại hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ấn tượng sâu sắc có sức thuyết phục, lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân” năm 2022
Đến tham dự và báo cáo chuyên đề có Ông Trần Tuấn Duy – Phó trưởng khoa nhà nước và pháp luật Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ; Ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Lê Đăng Tuấn – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 5; Bà Dương Thị Như Ngọc – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 Quận 5. Cùng các đồng chí trưởng phó các ban nghành đoàn thể, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận 9 khu phố, Ban chấp hành Hội LHPN, hội cựu chiến binh P14. Hội nghị đã được trao đổi một số điểm mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng đến các loại hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin có sức thuyết phục, tạo ấn tượng và lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân với hơn 60 lượt người cùng tham dự
z3379621954872 2d5fab6c33d4dabd206f1a45e32629db
z3379621980694 f54bdf4b7331c659afc15e65a6126072

GÓP Ý KIẾN