ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 31/12/2023, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 Quận 5 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được diễn ra tại Hội trường Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn.

Đại hội vinh dự đón tiếp bà Dương Thị Huyền Trâm – Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Phong trào Mặt trận Tổ quốc Thành phố, ông Phạm Nam Vĩnh An – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5; bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh – Quận ủy viên, Phó Ban thường trực Ban Dân vận Quận ủy Quận 5, Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cùng lãnh đạo Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ; các đồng chí nguyên là Thường trực Mặt trận các thời kỳ cùng với sự tham dự của 85 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Sáng tạo – Nghĩa tình”, Đại hội là dịp nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 14 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã bầu 31 vị vào Thành viên Ban Công tác Mặt trận phường nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu ra bà Dương Thị Như Ngọc – Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và bà Trần Vũ Phương Đan – Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, ông Phương Vĩnh Cường – Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn phường đã treo cờ trước cửa để chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

z5057694154360 ed0d2ff7761dd7aff709f6d937888c1d z5057694161663 fb23371631a9c01307a068f7980d0782

GÓP Ý KIẾN