ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 2 NĂM 2023

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tối ngày 22/2/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 2 năm 2023.
Chủ trì Hội Nghị : Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ông Lê Đăng Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14. Cùng với sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành 60 tổ dân phố.
Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Phường. Qua đó, Ghi nhận 10 lượt ý kiến xoay quanh các nội dung góp ý về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường qua đó đề xuất các biện pháp về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Phường.

z4143723055081 d1fd577cce95a42f464a9eb753425922 z4143723070332 a03aa3ecbe934182060522351ddd33b5

GÓP Ý KIẾN