ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2023

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tối ngày 22/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng  3 năm 2023.

Đến tham dự : Ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Chủ trì Hội Nghị : Ông Vũ Đức Tâm – Quyền Ủy ban nhân dân và Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14. Cùng với sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành 60 tổ dân phố. Tại hội nghị, Ông Vũ Đức Tâm – Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 đã trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Phường. Qua đó, định hướng các nội dung về công tác chỉnh trang đô thị, vận động người dân sữa chữa các chung cư cũ trên địa bàn phường. Qua đó, ghi nhận 3 ý kiến xoay quanh các nội dung góp ý về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Phường.
z4206998943320 d352ed6fb18dcf3b8bff791eb62b414c z4206998943761 2003c4f266259949b7676d0574a98095

GÓP Ý KIẾN