ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 5 /2022

Tối ngày 26/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 5 năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131 của Quốc hội khoá XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Hội nghị đã nghe Ông Võ Thành Tới – Chủ tịch UBND phường 14 thông tin tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xã hội tháng 5, cũng như định hướng các nội dung hoạt động trong công tác tháng 6 năm 2022, trong đó chú trọng trong việc xây dựng mô hình, giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền như công tác triển khai Chỉ thị 19, việc thực hiện Chỉ thị 23 gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cải cách hành chính, công tác phòng cháy, chữa cháy; về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trên địa bàn Phường.

Qua đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường cũng đã ghi nhận 11 ý kiến và trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua công tác tuyên truyền về việc thực hiện phân loại rác tại nơi sinh sống và việc giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo, công tác an sinh xã hội thực hiện tốt . Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần xử lý nghiêm những trường hợp tiểu tiện, vứt rác từ trên lầu xuống, bày bán hàng hoá lấn chiếm lề đường sai quy định..cần phải tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết, vận động và nhắc nhở hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, góp phần điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn phường trong thời gian tới.

z3474682547558 b82e315f1fcb1c06c2d261540be283f3 z3474682531663 4c789a8def9f48d18e46c88f707108eb

GÓP Ý KIẾN