ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI, LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 13/2022/QH15 NGÀY 14/11/2022

Tối ngày ngày 22/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bình Đẳng Giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình 13/2022/QH15 ngày 14/111/2022.
Đến tham dự và báo cáo trong hội nghị có ông Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng phòng trẻ em bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh xã hội Thành phố. Về lãnh đạo Phường : Ông Vũ Đức Tâm – Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường, Ông Lê Đăng Tuấn – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Bà Dương Thị Như Ngọc – Đảng Ủy Viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 14 và các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, đại diện ban điều hành 60 tổ dân phố. Qua buổi hội nghị báo cáo viên đã thông tin những nội dung chính luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình với mong muốn truyền tải thông điệp giảm thiểu bạo lực gia đình trong cuộc sống gia đình hiện nay, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

z4207001364332 fb26aa16bd46484529e0fef3e88a1ea8 z4207001369577 0a1b7513479fde774130ea245552e92e

GÓP Ý KIẾN