ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 2, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 2-2023

z4180312215755 42dbaa40d16ae109c3661191991e5c4f
        Vào lúc 14 giờ 30, ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 2, Ủy ban nhân dân Phường 2 tổ chức Hội nghị triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023.
        Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Nguyệt Hà – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2, ông Phạm Nguyễn Hải Âu – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường, ông Trần Phong Võ – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 cùng các ban ngành đoàn thể phường, đại diện cấp ủy chi bộ, Ban vận động, Ban công tác Mặt trận 6 khu phố, ban điều hành 76 tổ dân phố trên địa bàn phường.
Hội nghị đã nghe bà Bùi Thị Nguyệt Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 triển khai Kế hoạch về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023.
            Song đó, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2 cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân phường tháng 02 năm 2023. Trong hội nghị cũng đã nghe bà Bùi Thị Nguyệt Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 thông qua tóm tắt Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Phường 2 tháng 02 năm 2023. Qua đó hội nghị đã cơ bản thống nhất cao với nội dung báo cáo kết quả tình hình kinh tế xã hội phường tháng 02 năm 2023 và Kế hoạch về mục tiêu, chỉ tiêu, Chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Phường 2. Đồng thời ông Phạm Nguyễn Hải Âu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường cũng đã nhắc nhở bà con lưu ý về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; mong rằng bà con nhân dân sẽ cùng đồng hành với phường để tiếp tục xây dựng khu phố văn hóa và phấn đấu giữ vững Phường 2 đạt chuẩn Văn minh đô thị năm 2023.

Hội nghị cũng đã trao 12 giải tập thể có thành tích tham gia Hội thi “Màu cờ Tổ quốc trong khu phố tôi” năm 2023, cụ thể: Giải nhất (Tổ 52), 02 Giải nhì (Tổ 30, Tổ 38), 02 Giải ba (Tổ 33, Liên Tổ 68-70-72-76) và 07 Giải khuyến khích (Tổ 13, 16, 18, 25, 29, 44, 66).

GÓP Ý KIẾN