ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 2, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3

Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kế hoạch số 577/KH-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Quận 5 và Công văn 228/TNMT ngày 17 tháng 3 năm 2023 về việc góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh. Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 2, tổ chức Hội Nghị Nhân dân Tháng 3/2023, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đến tham dự Hội nghị có Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.5; ông Phạm Nguyễn Hải Âu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường; bà Bùi Thị Nguyệt Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường; ông Trần Phong Võ – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc phường. Trong hội nghị đã được lắng nghe đóng góp 3 ý kiến xung quanh các vấn đề: kế hoạch các khu giải toả quy hoạch, về cấp giấy chứng nhận chủ sở hữu còn gặp nhiều khó khăn, về cơ chế bồi thường khu tái định cư… Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Phạm Nguyễn Hải Âu nhấn mạnh sau buổi hội nghị còn có thêm các ý kiến đóng góp, người dân có thể gởi bằng văn bản giấy đến Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành Đoàn thể kịp thời ghi nhận.

GÓP Ý KIẾN