ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 3 tổ chức hành trình học tập theo gương Bác Hồ

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trong những ngày này toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường 3 nói riêng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhằm tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sáng ngày 19/5/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội khuyến học Phường 3, tổ chức hành trình học tập theo gương Bác. Tham gia đoàn gồm Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các Ủy viên Ủy ban Mặt Trận, ban công tác Mặt trận 3 khu phố, Thường trực Hội Phụ nữ cùng hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Đoàn đã đến dâng hương tại nhà Lưu niệm Bác Hồ số 5 Châu Văn Liêm và Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911.
Qua buổi hành trình học tập theo gương bác các thành viên trong đoàn được ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác, trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ, là dịp tất cả chúng ta soi chung tấm gương lớn, gương mẫu. Qua đó mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.
Tiếp lối buổi hành trình học tập theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Mặt trận Tổ quốc cùng các Ban ngành đã Tổ chức chăm lo các suất ăn miễn phí đến với người dân khó khăn bán vé số, lựu ve chai, chạy xe ôm, người tàn tật trên địa bàn và người dân vãng lai khó khăn từ nơi khác đến, với chủ đề “San sẻ yêu thương là hạnh phúc”.
 88250A5F AEA4 4231 9BD1 B63B4AF3DCED 4B0882EE D8E9 43B5 8B86 0D0F99794905 AEB9EDBA 460C 4AC9 BEA0 177AF2575A9B

GÓP Ý KIẾN