ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 3 Tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5/2022

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường về nội dung Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ngày một phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, kiến nghị, xây dựng đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm góp phần xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Ngày 26/5/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 5 năm 2022.

Đến tham dự Hội nghị có Ông Trần Kiến Trọng – Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; bà Chu Thị Vân Khánh – ĐUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường; cùng các ông bà đại diện Ban ngành, Đoàn thể, đại diện Ban công tác Mặt trận, Ban vận động 3 khu phố, Ban điều hành 40 Tổ dân phố và đại diện nhân dân trên địa bàn 3 khu phố. Tại hội nghị, Ông Trần Kiến Trọng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa bàn phường tháng 5 năm 2022, Bà Chu Thị Vân Khánh – ĐUV, Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc phường thông qua báo cáo trả lời 05 ý kiến kiến nghị của nhân dân tại buổi Hội nghị tháng 4 năm 2022, nhân dân đồng tình với cách giải quyết hợp tình, hợp lý của chính quyền địa phương.
Trong hội nghị nhân dân Tháng 5 đã ghi nhận 05 lượt phát biểu với 07 ý kiến, đề xuất xoay quanh các vấn đề về trật tự đô thị, Hoạt động của hệ thống Camera anh ninh tại các tuyến hẻm, vệ sinh môi trường, nhân sự Ban điều hành Tổ dân phố…, Qua các ý kiến phát biểu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã trả lời 6/7 ý kiến. Các vấn đề còn lại, phường ghi nhận và sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục kiểm tra, thực hiện, giải quyết.
140D0D79 3FED 4EE8 9418 B0DD7F77BC14 F5D6B6AF 9E24 4E09 B37A BB400C433609 4D3E0D5B BB28 4EB5 A6C6 DAFCD2658630

GÓP Ý KIẾN