ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 3 tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2022

Phường 3 Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2022

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Tối ngày 05/9/2022 tại trường Mầm Non 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng Hoa cho cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2022.
Đến tham dự có ông Trần Chí Vĩ – Trưởng phòng tuyên truyền địa bàn Ban Dân tộc Thành phố báo viên Hội nghị; ông Trương Hoàng Hà – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Phường 3; bà Nguyễn Thanh Liêm – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN; Ông Cam Thái Toàn – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 3, cùng các ông bà là Tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác dân tộc và nhân dân la 2ngu7o7i2 dân tộc thiểu số trên địa bàn cùng về tham dự.
Tại buổi hội nghị Báo cáo viên đã chuyển tải các nội dung của đền án 06 về sự cần thiết liên quan đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Qua đó phổ biến những điểm mới của căn cước công dân gắn chip bằng tiếng Hoa cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
2B6A40C0 86AE 430C A0CD 93D2C7A4D632 86CFC628 56C8 4D0C B8FA 484BAD70567A

GÓP Ý KIẾN