ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 3 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chiều ngày 23/3/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến tham dự hội nghị có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Võ Thị Như Thảo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 3, bà Chu Thị Thuỷ Tiên – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 3, cùng các đồng chí trưởng các ban ngành, các vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc phường, Thành viên Ban công tác Mặt trận 3 khu phố. Bà Chu Thị Vân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc phường báo kết quả thực hiện Nghi quyết Đại Hội Mặt Trận Phường 3 nửa nhiệm kỳ và phương hướng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nội dung báo cáo đã đánh giá được kết quả, nói lên được mặt ưu, mặt hạn chế quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong 03 năm vừa qua. Đánh giá vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chương trình hành động đã nêu trong Nghị quyết; những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Trong hội nghị đã có 5 ý kiến góp ý bổ sung cho báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
A8017F06 2242 4A9D 9D96 1A4D0AA75CF8

GÓP Ý KIẾN