ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 3 tổ chức tập huấn Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217,218 và chức năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Tập huấn công tác giám sát.
Đến tham dự Hội nghị tập huấn có ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là báo cáo viên Hội ghị; ông Trần Nam Đức – Ủy viên ban Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Bà Chu Thị Thủy Tiên – Đuv, Phó Chủ Tịch Ủy Ban nhân dân phường; bà Chu Thị Vân Khánh – ĐUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường; Ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng Công an phường 3, cùng các ông bà đại diện Ban ngành, Đoàn thể, Cán bộ Công chức, cán bộ Mặt trận, Thành viên Ban công tác Mặt trận 3 khu phố, Thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Thành viên các ban ngành đoàn thể, Ban điều hành Tổ dân phố với hơn 40 người cùng về tham dự. Qua buổi tập huấn mong muốn các thành viên tham gia công tác giám sát làm tốt hơn vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của chính quyền địa phương, trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 13 Nghị định 159/2016/NĐ-CP. Qua công tác giám sát phát hiện, đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày một hiệu quả hơn.
2C6D4945 BDB1 4620 8789 194CF7B8CF1D A4C41ED7 A6FE 4A40 AFEE 3509D463DC05

GÓP Ý KIẾN