ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC TRAO TẶNG DỤNG CỤ HỌC TẬP CHO CÁC EM HỌC SINH

Nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới, cũng như động viên kích lệ các em học sinh khá, giỏi có thành tích, tích cực trong học tập Sáng ngày 11/8/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3, kết hợp Ban công tác Mặt trận khu phố 2 đã tổ chức trao tặng dụng cụ học tập, gồm tập vở và bút viết cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh khá, giỏi có thành tích vươn lên trong cuộc sống và vươn lên trong học tập. Tổng trị giá 6.720.000 đồng.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm kịp thời động viên các em, cần thiết để phát huy khả năng học tập của mình tốt nhất. Đồng thời tạo thêm động lực cho các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, cuộc sống .
83DDE060 4B6B 4CA8 B4C0 D28A4C38BA9D AEF8F81D B4FF 4A13 B7BB BEC69128762A

GÓP Ý KIẾN