ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 QUẬN 5 DÂNG HƯƠNG TẠI DI TÍCH KHU TRẠI GIAM BỆNH VIỆN CHỢ QUÁN – NƠI ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ BỊ GIAM GIỮ VÀ HY SINH

 ????????????PHƯỜNG 4 QUẬN 5 DÂNG HƯƠNG TẠI DI TÍCH KHU TRẠI GIAM BỆNH VIỆN CHỢ QUÁN – NƠI ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ BỊ GIAM GIỮ VÀ HY SINH ????????????
⭐️ Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024). Sáng ngày 08/5/2024, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán – nơi đồng chí Trần Phú bị giam giữ và hy sinh do đồng chí đ/c Nguyễn Xuân Thọ – Bí thư Đảng uỷ Phường 4 làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp uỷ 09 Chi bộ trực thuộc, CBCC và Đảng viên cơ quan đến viếng và dâng hương, dâng hoa, nghe thuyết trình về lịch sử của khu trại giam và quá trình đồng chí Trần Phú bị giam giữ, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị để các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tích lũy thêm tư liệu lịch sử quý giá để góp phần giữ gìn truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, không ngừng rèn luyện năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng để xây dựng Phường 4 và Quận 5 ngày càng phát triển toàn diện.

GÓP Ý KIẾN