ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG ĐOÀN VIÊN – HỘI VIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 08/05/2022, Uỷ ban nhân dân phối hợp Công đoàn – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Hội Khuyến học – Trung tâm học tập cộng đồng – Đoàn Thanh niên phường 4 tổ chức Giải cầu lông đoàn viên, hội viên năm 2022 . Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên, hội viên lập thành tích kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/19/1890 – 19/05/2022) và cũng để tạo sân chơi các đoàn viên, hội viên và rèn luyện sức khoẻ, học tập theo tư tưởng, học đạo đức Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể tiếp thêm sức mạnh cho đoàn viên, hội viên có đầy đủ sức khoẻ để cống hiến cho xã hội . Chương trình thi đấu diễn ra đúng thành phần, đối tượng với tinh thần đoàn kết, trung thực, công bằng . Kết quả buổi thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải I cho hội viên Đoàn Nguyễn Đại Nhựt và Nguyễn Thị Kim Yến – khu phố 2, giải II cho Trần Văn Phúc và Huỳnh Thị Tú Trinh – khu phố 5B, giải III cho Nguyễn Ngọc Hùng và Lê Thị Huỳnh Gia – Cà phê G . Đơn nam – giải I cho Lê Huy Anh – khu phố 2, giải II cho Trần Vĩnh Huynh – khu phố 3, Đơn nữ – giải I cho Nguyễn Thuý Trang – Trường Tiểu học Lê Văn Tám, giải II cho Nguyễn Thị Nhựt Linh – Trường Tiểu học Lê Văn Tám, đồng giải III cho Trần Ngọc Thảo – khu phố 1, Mỹ Hạnh – khu phố 4
TH. NGUYỄN THỊ ĐỨC5 10

GÓP Ý KIẾN