ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Căn cứ Kế hoạch số 09, ngày 06/3/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các vị Ủy viên, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường 4, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo khi Luật ban hành có chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân.
Được sự thống nhất của UB.MTTQ Quận 5 và Đảng ủy, vào lúc 19h00, ngày 28/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 4 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 3/2023 kết hợp lấy ý kiến dân nhân về góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Long Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 4; bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4; ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4 cùng các đồng chí đảng ủy viên, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 6 khu phố; Ban điều hành TDP và 50 hộ dân tham dự. Hội nghị ghi nhận có 4 lượt phát biểu với 4 ý kiến liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi mục quy hoạch đất đai (những dự án quy hoạch treo trên 10 năm không thực hiện dự án hoặc quy hoạch kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân).
Kết luận hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4 tiếp và tổng hợp các ý kiến sẽ gửi văn bản đến UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 kiến nghị cấp trên thuộc thẩm quyền.
TH. NGUYỄN THỊ ĐỨC

GÓP Ý KIẾN