ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 2 NĂM 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 ngày 02/3/2022 về việc Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị nhân dân cấp Phường năm 2022. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp cơ sở trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tối ngày 21/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4 phối hợp cùng UBND phường tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 4/2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB. MTTQ, cán bộ công chức và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chi bộ, Ban CTMT 6 khu phố, ban điều hành 50 tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, UBND phường thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của phường 4 trong quý 1/2022. Hội nghị ghi nhận 10 lượt phát biểu với 11 ý kiến (trong đó có 3 ý kiến trùng). Các ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề kinh phí hỗ trợ F0, F1; vấn đề vệ sinh môi trường; nâng cấp cống, hẻm và vấn đề cải tạo, nâng cấp đường ống dẫn nước dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt yếu, có đôi lúc mất nước, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của nhân dân, lãnh đạo UBND phường 4 đã ghi nhận và trả lời các ý kiến, những thắc mắc của người dân về các vấn đề nêu trên để người dân hiểu và nắm bắt thông tin, và quá trình giải quyết của chính quyền.
TH: 2 5Nguyễn Thị Đức

GÓP Ý KIẾN