ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2023

 

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Căn cứ Chương trình phối hợp công tác năm 2023 của UBND và UB.MTTQ; Vào hồi 19h00, ngày 28/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 4 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 3/2023.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Long Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 4; bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4; ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4 cùng các đồng chí đảng ủy viên, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 6 khu phố; Ban điều hành TDP và 50 hộ dân tham dự. Hội nghị ghi nhận có 10 lượt phát biểu với 13 ý kiến liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Các ý kiến  nhân dân nêu lên trong hội nghị được ông Trương Tuấn Kiệt – Phó Chủ tịch UBND phường giải đáp, trao đổi trực tiếp với người dân.

Kết luận hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND phường 4 tiếp thu ý kiến và chỉ đạo bộ phận có liên quan sớm xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân. Những vẫn đề ngoài thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

 

GÓP Ý KIẾN