ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4 NĂM 2024 VÀ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

✨✨PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4 NĂM 2024 VÀ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH✨✨
……………………………………………………………..
???? ???? ???? Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131 của Quốc hội khoá XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Căn cứ hướng dẫn về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5.
Tối ngày 03/04/2024, Tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 4; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Phường 4 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 4 năm 2024.
???????? Chủ trì hội nghị:
1- Bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4;
2- Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 4;
???????? Thư ký hội nghị: Bà Lê Thị Thu Cúc – PCT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 4.
Cùng các ông bà đại diện thường trực ủy ban, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, các ông bà là cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận 6 khu phố, Thành viên Ban thanh tra nhân dân phường, đại diện ban điều hành tổ dân phố cùng về tham dự.
???? Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an phường đã báo cáo tình hình địa phương trong quý I/2024, phương hướng trong quý II/2024
???? Đồng thời, tại Hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND phường đã thông tin về Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
????Hội nghị đã ghi nhận 09 lượt phát biểu, với 14 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực, các giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt việc giữ vệ sinh môi trường, nâng cáo ý thức trong công tác Phòng cháy, chữa cháy tại gia đình. Trong Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến về việc giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của nhân dân trong thời gian qua, chính quyền địa phương giải quyết rất tích cực, bài bản, theo trình tự quy trình, thấu đáo người dân cảm thấy phấn khởi.

GÓP Ý KIẾN