ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 5/2022

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Vào hồi 19h00, ngày 18/5/2022, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp cùng Thường trực Ủy ban nhân dân phường 4 định kỳ tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5/2022.

Đến tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Thúy Nhàn – Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường UBND Quận 5; ông Nguyễn Xuân Thọ – Bí thư Đảng ủy phường 4 cùng các lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 6 khu phố; Ban điều hành TDP và 50 hộ dân tham dự.

Thông qua tiếp xúc, đại diện UBND phường đã có văn bản trả lời trực tiếp đến nhân dân về các ý kiến được phản ảnh trong hội nghị tiếp xúc tháng 4/2022; Tại hội nghị lần này, ghi nhận 09 lượt phát biểu với 16 ý kiến (trong đó có 2 ý kiến trùng). Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề vệ sinh môi trường vào mùa mưa; vấn đề trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đề đường.

Kết luận hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND phường 4 tiếp thu ý kiến và giải đáp các câu hỏi của người dân liên quan đến các vấn đề nêu trên. Những vẫn đề ngoài thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.
TH. 2 5 1NGUYỄN THỊ ĐỨC

GÓP Ý KIẾN