ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 6 VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN NĂM 2022

    • Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 4 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân năm 2022;
      Vào hồi 19h00, ngày 30/6/2022, Ủy ban nhân dân phường 4 phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 6 và tuyên truyền Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đến tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Thúy Nhàn – Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường UBND Quận 5; ông Nguyễn Xuân Thọ – Bí thư Đảng ủy phường 4 cùng các lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 6 khu phố; Ban điều hành TDP và 50 hộ dân tham dự.

Hội nghị đã được bà Phạm Thị Thúy Nhàn – Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường UBND Quận 5 trao đổi nội dung về Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để nhân dân nắm rõ hơn về mục đích cũng như ý nghĩa mà phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn mang lại.

Thông qua tiếp xúc, đại diện UBND phường đã có văn bản trả lời trực tiếp đến nhân dân về các ý kiến được phản ảnh trong hội nghị tiếp xúc tháng 5/2022; Tại hội nghị lần này, ghi nhận 09 lượt phát biểu với 13 ý kiến. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề vệ sinh môi trường vào mùa mưa; vấn đề trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đề đường và vấn đề y tế.

Kết luận hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND phường 4 tiếp thu ý kiến và giải đáp các câu hỏi của người dân liên quan đến các vấn đề nêu trên. Những vẫn đề ngoài thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.
TH.NGUYỄN THỊ ĐỨC

 

 

 

 

 

 

GÓP Ý KIẾN