ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 7 NĂM 2022

T.7. T.7Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 4 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân năm 2022;
Vào hồi 19h00, ngày 04/8/2022, Ủy ban nhân dân phường 4 phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 7/2022.
Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Long Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 4; bà Diệc Tuyết Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4; ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4 cùng các đồng chí đảng ủy viên, BCH Công an, BCH Quân sự phường; Cán bộ công chức phường ; Cấp ủy, Ban CTMT 6 khu phố; Ban điều hành TDP và 50 hộ dân tham dự.
Thông qua hội nghị tiếp xúc, đại diện UBND phường đã có văn bản trả lời trực tiếp đến nhân dân về các ý kiến được phản ảnh trong hội nghị tiếp xúc tháng 6/2022; Tại hội nghị lần này, ghi nhận có 7 lượt phát biểu với 16 ý kiến liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và kinh phí hỗ trợ đối tượng bị F0, F1;
Kết luận hội nghị bà Diệc Tuyết Mai – Chủ tịch UBND phường 4 tiếp thu ý kiến và giải đáp các câu hỏi của người dân liên quan đến các vấn đề nêu trên. Những vẫn đề ngoài thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.
TH. NGUYỄN THỊ ĐỨC

GÓP Ý KIẾN