ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, VIẾT TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN

✨✨PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, VIẾT TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN✨✨
⭐️Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng viết tin trên mạng xã hội cho cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, ban chấp hành các đoàn thể và quản trị viên các trang Fanpage, góp phần phổ biến và tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như các hoạt động của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
????Ngày 10/4/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 phối hợp cùng 435884464 347920434925991 5758818561879457196 n435564562 347920371592664 8748082277969514324 nĐảng ủy Phường 4 tổ chức hội nghị tập huấn công tác truyền thông, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền do Biên tập viên Minh Ngọc – Trung tâm tin tức, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề.
????Tại buổi tập huấn, cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, ban chấp hành các đoàn thể và quản trị viên các trang Fanpage được báo cáo viên truyền thụ những kiến thức trọng tâm về cách viết tin, bài sau mỗi đợt hoạt động với những nội dung chính như cách xử lý thông tin, cấu trúc của tin – bài, những yếu tố cơ bản – cấu trúc của 01 tin – bài,… Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã được lắng nghe những lợi ích của công tác tuyên truyền hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trên trang mạng xã hội cũng như cách sử dụng trang mạng xã hội một cách hiệu quả; từ đó, nâng cao việc đổi mới công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN