ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

????????PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024????????

 

???? Với mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường để người dân đề phòng, nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm và có kỹ năng phòng, chống cháy nổ, cập nhật các điểm mới của Luật căn cước.
???? Ngày 23/5/2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4, Đoàn thanh niên và Ban chỉ huy Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Thông tin thủ đoạn cho vay lãi nặng tín dụng đen và một số điểm mới của Luật căn cước bằng song ngữ Việt – Hoa đối với đồng bào Hoa trên địa bàn phường 4 năm 2024.
???? Tham dự hội nghị có bà Dương Thị Khánh Thư – Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bà Nguyễn Thị Đức – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, bà Nguyễn Phạm Nguyệt Thanh – Bí thư Đoàn phường, đại diện Công an phường, cấp ủy, ban điều hành khu phố 4 cùng nhân dân, đoàn viên là người dân tộc Hoa.
Hội nghị được đón tiếp Thạc sĩ Trần Chí Vĩ – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc thành phố đến dự và báo cáo chuyên đề.
????Thông qua nội dung được báo cáo viên trao đổi, giúp đồng bào người Hoa trên địa bàn phường 4 nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại gia đình và khu dân cư; nhận biết và đề phòng các thủ đoạn cho vay lãi nặng tín dụng đen dưới mọi hình thức và ngày càng tinh vi thông qua mạng internet. Đồng thời, người dân cũng được thông tin về một số điểm mới của Luật căn cước và nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.
442487928 376053348779366 4726126673060040889 n445002825 376053495446018 602227785570529727 n442489158 376053678779333 6341446705715777443 n

GÓP Ý KIẾN