ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 4 tổ chức hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Chiều nay (24/4/2021), Đảng ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQ phường 4 phối hợp tổ chức hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Hội thi có mời Ban giám khảo tham gia gồm bà Phạm Xuân Mai – Phó ban Tuyên giáo Quận ủy; Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 5;

Hội thi gồm có 2 phần: trắc nghiệm và tiểu phẩm, có 8 đội tham gia  (6 khu phố và trường TH Lê Văn Tám và Dân quân phường 4).

Nội dung phần thi trắc nghiệm đã bao quát được các kiến thức cơ bản về công tác bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Về phần thi tiểu phẩm kịch bản đã tuyên truyền sâu rộng tới người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như vị trí vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước… và nâng cao ý thức cho cán bộ, Đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử…

Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.
b97301a3f9060b585217 2c9de9c260679239cb76 2c9de9c260679239cb76 1 b97301a3f9060b585217 1

GÓP Ý KIẾN