ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC MẠN ĐÀM

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC MẠN ĐÀM

T03a1d5318501705f2910 9cef759192a767f93eb6 2iểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Thông báo số 23/TB-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 VÀ chỉ đạo của Đảng ủy phường 4 về việc tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  phối hợp cùng UBND phường 4 xây dựng kế hoạch và đã hướng dẫn 6  khu phố tổ chức các buổi mạn đàm liên tổ dân phố diễn ra từ ngày 13/5 đến 16/5/2021  theo lịch đăng ký.

Thông qua hội nghị nhằm giới thiệu tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri; Phổ biến quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử và một số thông tin có liên quan đến cử tri đi bầu. Qua đó, để các cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, cơ cấu đại biểu để cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu ra những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hội nghị mạn đàm được tổ dân phố tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thu hút 490 người tham dự và đảm bảo tuyệt đối thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

GÓP Ý KIẾN