ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5 QUẬN 5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN HÓA VÀ XÂY DỰNG ĐỊA BÀN PHƯỜNG KHÔNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN VỀ MA TÚY NĂM 2024.

Thực hiện kế hoạch số 1699/KH-BCĐ138/TP của BCĐ 138 Thành phố; kế hoạch số 111/KH-BCĐ của BCĐ 138 Quận 5 và kế hoạch số 440/KH-BCĐ138/P5 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phường 5 về chuyển hóa và xây dựng địa bàn phường không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024.
Chiều 25/4/2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phường 5 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/P5) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa và xây dựng địa bàn phường không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024; qua đó tuyên truyền đến Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ sở kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Phường 5 về việc thực hiện chuyển hóa và xây dựng địa bàn Phường 5 không tội phạm và tệ nạn về ma túy.
Tại hội nghị Ban Chỉ đạo 138/P5 đã triển khai một số nội dung công tác trọng tâm, các tiêu chí công nhận phường không có tội phạm và tệ nạn may túy. Cũng tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đoàn thể phường và 07 khu phố đã thực hiện việc ký kết đăng ký chuyển hóa và xây dựng địa bàn phường không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024.
439508614 968445585286258 3626093221160764150 n 439510249 968449278619222 1120561408464713202 n 439514316 968445691952914 2724687850750955080 n 439515957 968445595286257 8925341414260505841 n 439606858 968447371952746 2343276976262187904 n

GÓP Ý KIẾN