ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5 QUẬN 5 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA VÀ XÂY DỰNG ĐỊA BÀN PHƯỜNG 5 KHÔNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN VỀ MA TUY NĂM 2024 VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ TẠI ĐỊA BÀN KHU PHỐ.

Tối ngày 24/5/2025, Ban chỉ đạo 138 Phường 5 đã phối hợp cùng ban ngành đoàn thể phường tổ chức hội nghị Tuyên truyền các nội dung:
Kế hoạch thực hiện chuyển hóa và xây dựng địa bàn Phường 5 không tội phạm và tệ nạn về ma tuy năm 2024 và phổ biến pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử
Đến dự có Ban điều hành 07 Khu phố và người dân trên địa bàn Phường, Hội nghị đã thông tin đến người dân kế hoạch chuyển hóa và xây dựng địa bàn phường không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024; phổ biến các thông tin về thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với những người thất nghiệp, mất việc làm, đối tượng sau cai nghiện, quản lý chặt số người nghiện trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm nhất là tội phạm về ma túy,
Ngoài ra buổi tuyên truyền cũng thông tin đến người dân các quy định pháp luật về về căn cước, định danh và xác thực điện tử.
445408366 990528599744623 4104219968638781075 n 445095909 990528519744631 5372005743660825614 n 445046038 990528546411295 1529790708801336667 n 444946946 990528529744630 8137327865969231609 n

GÓP Ý KIẾN