ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: TỔ CHỨC “CÂU CHUYỆN PHÁP ĐÌNH – TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

2d83fb2f784bb815e15a117
*** Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của người dân tại địa phương. nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, từ đó tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc thi hành pháp luật được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và có trách nhiệm.
*** Tối ngày 23/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp Ủy ban nhân dân, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ và Trung tâm học tập cộng đồng Phường 5, dưới sự hỗ trợ của CLB Phiên tòa tập sự thuộc trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh tổ chức “Câu chuyện pháp đình – tuyên truyền phòng, chống hành vi bạo lực gia đình”.
3afcfc577f33bf6de622111
*** Đến dự buổi tuyên truyền có bà Dương Thị Phượng – Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5; bà Trần Thị Thu – Bí thư Đảng ủy Phường, bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó bí thư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; cùng các ông bà đại diện Ban vận động, Ban công tác Mặt trận 8 khu phố; đại diện Ban điều hành 55 Tổ dân phố và hơn 65 lượt người dân tham dự.
*** Buổi tuyên truyền được bắt đầu bằng phần kịch tuyên truyền nhằm minh họa lại tình tiết vụ án do thành viên CLB Phiên tòa tập sự trực thuộc Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thực hiện. Tiếp theo phần kịch sẽ đến phần phiên tòa giả định được tổ chức dưới hình thức rút gọn so với hình thức phiên tòa giả định đã đề cập phía trên. Cụ thể, phiên tòa sẽ bắt đầu từ phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án.
4a2f5665db011b5f421066004c6cdfefbb2fe576aa106

GÓP Ý KIẾN