ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: “Tổ chức chương trình ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ủy ban nhân dân, Công an và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào và các cuộc vận động giai đoạn 2021 – 2025”

**** Nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo phong trào thi đua rộng khắp, trong đó các nội dung như, các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, công tác PCCC được quan tâm thực hiện theo hướng linh hoạt, sáng tạo, coi trọng chất lượng, nội dung và phù hợp với nhiều đối tượng. Từ đó, lan tỏa các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo.
6fac43d6e4ea24b47dfb24
**** Chiều ngày 01/6/2022, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường tổ chức chương trình ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy công an và các ban ngành đoàn thể Phường trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2021 – 2025.
bd16d8c87ef4beaae7e538
**** Đến tham dự chương trình có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, bà Trần Thị Thu – Bí thư Đảng ủy Phường.
e6926b1dcd210d7f543031

GÓP Ý KIẾN