ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH “NHỮNG NÉT ĐẸP VĂN HÓA QUẬN 5”

Sáng ngày 19/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến Binh, Ban chỉ huy Quân sự, Hội liên hiệp Thanh niên Phường tổ chức hành trình “Những nét đẹp văn hóa Quận 5”.
Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Trung Hiếu – cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 cùng đại diện các Ban công tác Mặt trận 8 khu phố, Ban chấp hành Hội LHPN P5, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ . Và đặc biệt là sự có mặt của các bạn lưu học sinh đến từ đất nước Lào và Campuchia cùng tham gia.
Hành trình đã đến các địa điểm cơ sở tôn giáo như Hội quá Nghĩa An, Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn, Chùa Vạn Phật
f0b8bd3fb9ca64943ddb29 f335ea57eea233fc6ab36 5234a7ffa30a7e54271b15
Hành trình “Những nét đẹp văn hóa Quận 5” đã góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

GÓP Ý KIẾN