ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2022

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếo tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
****
Chiều ngày 18/3/2022. Tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 5. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 3 năm 2022.
a2191522ddcf12914bde42d83edae2543ea1db3521
– Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Trần Thị Thu – Bí thư Đảng ủy Phường; bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – ĐUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường, cùng các ông bà đại diện Ban ngành – Đoàn thể, đại diện cấp ủy – Ban công tác Mặt trận – Ban vận động 08 KP, đại diện 55 Tổ Dân phố
– Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội tháng 3/2022 tại địa phương. Qua đó, đã ghi nhận 05 lượt phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề về môi trường.
382680e3480e8750de1f1354900354cbb904e75da810

GÓP Ý KIẾN