ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ I VÀ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2023

Căn cứ chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 năm 2023, chiều ngày 02/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường tổ chức Hội nghị triển khai công tác Quý I và giao ban Dư luận xã hội Quý I năm 2023 đến Ban công tác Mặt trận 8 Khu phố và Ban thanh tra nhân dân Phường, chủ trì hội nghị bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường.
89bb7f9640329b6cc2237

Thông qua Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã triển khai đến 8 khu phố những nội dung công tác trọng tâm trong Quý I năm 2023 như khảo sát nhu cầu hộ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…. ngoài ra nắm tình hình dư luận xã hội sau Tết Nguyên đán Quý Mão
588e27831827c3799a364 f7d3053b3b9fe0c1b98e1

GÓP Ý KIẾN