ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2024 -2026

Sáng ngày 29/9/2023, Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 chủ trì hội nghị hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2024 – 2026. Cùng dự có các ông bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban, Phó Ban công tác Mặt trận 08 Khu phố. Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu đã triển khai hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 hướng dẫn, hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu phố xây dựng Chương trình chi tiết để thực hiện tốt Hội nghị và thống nhất lịch tổ chức Hội nghị của các khu phố báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.z4744265328922 56d1ba18d99af7aaaa4b54869699fc9b  z4744265325361 e3b1a8e246ada8ab639155c1f607ee29

GÓP Ý KIẾN