ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA – TUYÊN TRUYỀN “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”

Căn cứ Kế hoạch số 11/KHPH ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường về việc tổ chức tuyên truyền “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” kết hợp “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2022 trên địa bàn Phường 5.
692572e8cec80d9654d9
Sáng ngày 26/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường phối hợp Ủy ban nhân dân Phường cùng ban ngành đoàn thể tổ chức ngày Hội Văn hóa – Hưởng ứng ngày Gia đình VIệt Nam với các nội dung:
* Tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc
* Tuyên dương các Gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2022
* Không gian bình chọn ảnh đẹp “Gia đình hạnh phúc”
* Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
09ced0036c23af7df632
Mục đích của Ngày Hội nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cũng trong ngày hội, Ban Tổ chức đã tuyên dương 14 gương gia đình hạnh phúc tiêu biểu của địa phương.
2fc5011efe373d696426

GÓP Ý KIẾN