ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HOA VÀ THANH NIÊN HOA TIÊU BIỂU; CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VỚI LƯU HỌC SINH CHDCND LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NĂM 2023

PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HOA VÀ THANH NIÊN HOA TIÊU BIỂU; CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VỚI LƯU HỌC SINH CHDCND LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NĂM 2023
—————————————————————-
*** Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
** Sáng ngày 19/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội LHTN, Hội CCB, Ban chỉ huy Quân sự phường 5, tổ chức tuyên dương các gương điển hình, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc hoa và thanh niên Hoa tiêu biểu. và Chương trình giao lưu văn hóa với lưu học sinh CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.
** Đến tham dự chương trình có bà Nguyễn Nhật Hà – Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 và ông Nguyễn Trung Hiếu – cán bộ Ban Đối ngoại Kiều bào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, ông Phan Thành Đa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 5 cùng đại diện các Ban công tác Mặt trận 8 khu phố, Ban chấp hành Hội LHPN P5, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ . Và đặc biệt là sự có mặt của các bạn lưu học sinh đến từ đất nước Lào và Campuchia cùng tham gia.
287579897d7ca022f96d22 ea2c74c57030ad6ef42123
** Ban Tổ chức đã tuyên dương 04 gương điển hình Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Hoa và 08 gương thanh niên Hoa tiêu biểu. Ngoài ra thông qua chương trình để giới thiệu đến các bạn lưu học sinh CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia về đất nước, con người, văn hóa lịch sử, truyền thống, mối quan hệ ngoại giao đặc biệt giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia.
802bf9eefd1b2045790a19 4cd0ad3ea9cb74952dda21

GÓP Ý KIẾN