ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH ĐẾN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ QUẬN 5

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 118 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904), 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911). Sáng ngày 27/4/2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học phường tổ chức hành trình đến thắp hương và tham quan Khu di tích Trại giam Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Tuệ Thành. Qua đó tạo điều kiện để 45 cán bộ, hội viên, đoàn viên, người dân tộc thiểu số và thân nhân kiều bào tìm hiểu thêm về một số di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn Quận 5; tiếp tục nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết của nhân dân các giới trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời hiểu rõ thêm một số phong tục tập quán của cộng đồng người Hoa trong quá trình sinh sống, làm việc trên địa bàn Quận 5.
279388912 359333202816699 1953054889385785301 n 279425352 359333399483346 66916274371331586 n

GÓP Ý KIẾN