ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 7 tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ

Nhằm chăm lo cho các học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, chia sẻ động viên, khuyến khích các em phấn đấu đạt thành tích học tập tốt. Bên cạnh đó, tổng kết, đánh giá đồng thời tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn của trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ trong nhân dân các giới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7 tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp học năm 2022 cho các em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có hộ khẩu và sinh sống trên địa bàn phường, đang theo học các trường trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Qua đó, tiến hành trao học bổng cho 07 em với tổng giá trị 16.000.0000 đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 7 tiếp tục vận động các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân, nhân dân ủng hộ kinh phí thực hiện trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và nghiên cứu phối hợp xây dựng các loại hình chăm lo như trao tặng sổ tiết kiệm, phương tiện đến trường, dụng cụ học tập, học bổng trường nghề,… nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ các học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
z3753702921190 2c150364ce755a6214e7fe993d2ee853 z3753674679245 0c2f071dc76174cbc9f5e3c450d694c2

GÓP Ý KIẾN