ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021-2026.

Chiều ngày 08/4/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Ủy ban nhân dân phường 7 tổ chức buổi tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đến báo cáo có ông Đinh Hoàng Ninh – Chủ tịch Hội Luật gia Quận 5, Báo cáo viên Pháp luật Quận 5; qua đó thu hút 75 người là cán bộ, đoàn viên, hội viên và Ban điều hành TDP tham dự.
Qua buổi tuyên truyền, đã giúp cho lực lượng tuyên truyền viên hiểu rõ hơn về những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; về thời gian và địa điểm bầu cử; về những quyền và lợi ích hơp pháp của cử tri,…; từ đó thực hiện tuyên truyền sâu rộng tại địa bàn dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác Bầu cử cũng như tích cực thực hiện đối chiếu các thông tin của mình trên danh sách cử tri được niêm yết tại địa bàn khu phố, tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu vào ngày 23/5/2021.
.z2423370425119 bcb9415c451c1c6341ef548808760e88 z2423370427911 3fa3d63dbdd88acc88b2a82478c1aa21

GÓP Ý KIẾN