ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 tổ chức họp mặt đầu năm với các Ban công tác Mặt trận khu phố; đồng thời triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới đến các vị là Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, đồng thời triển khai một số công tác trọng tâm trong năm 2023 gắn với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; các hoạt động phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Bên cạnh đó, bà Lý Hồng Tiết Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện một số mặt công tác trọng tâm gắn với chủ đề năm 2023 của TPHCM: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”..
328849102 598235582118346 5256842652134564875 n 1 328544486 740608014009422 1924705992716624714 n

GÓP Ý KIẾN