ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 8 họp mặt thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2022

Sáng ngày 15/02/2022, sau Lễ kết nạp đoàn viên cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự phường,  Phường 8 tổ chức Họp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. Tại buổi họp mặt, Thường trực Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban vận động, ban công tác Mặt trận, ban điều hành tổ dân phố đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà nhằm khích lệ tinh thần của các thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ Quân sự  năm 2022.
z3183449670651 f99f08251a3f7fe6f0ffa2689b465d16 z3183462514139 7bcce68fb984e3bc1c24e7456d6d0754 z3183462534323 b1955ce8e8790e960464a101add35db2

GÓP Ý KIẾN