ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 QUẬN 5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG NĂM 2024

✨ Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo quê hương qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
???? Chiều ngày 30/5/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 phối hợp Ủy ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2024. Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
✨ Cùng với việc tuyên truyền biển đảo quê hương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 triển khai Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu biển đảo quê hương năm 2024” đến các ban ngành đoàn thể vận động cán bộ, Nhân dân và đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường 8 tham gia hội thi.
1 3

GÓP Ý KIẾN