ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 QUẬN 5 TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

? Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản, quan trọng của Đảng; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng, toàn dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, công tác dân vận đã có những đóng góp quan trọng, đã phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân.

? Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý nghĩa về ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Ngày 13/10/2022, Đảng ủy Phường 8 tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng(15/10/1930 – 15/10/2022). Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của hệ thống chính trị phường, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.
? Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Đăng – Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy, cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường, các đồng chí Đảng ủy viên, đại diện ban ngành đoàn thể, đại diện Cấp ủy 14 chi bộ và Ban vận động 07 khu phố.
?Tại chương trình đã tổ chức ôn truyền thống 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không”; Đảng ủy phường đã đề xuất khen thưởng cấp Quận gồm 01 gương tập thể, 01 gương cá nhân, 01 gương gia đình tiêu biểu và Tuyên dương cấp phường: 10 tập thể, 30 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.
FB IMG 1665723084816FB IMG 1665723088442FB IMG 1665723091266

GÓP Ý KIẾN