ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 8 QUẬN 5 TỔ CHỨC NGÀY HỘI MÔI TRƯỜNG XANH.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 háng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, hướng tới hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm 2022.
Sáng ngày 04/6/2022 tại trường Phạm Hồng Thái, Phường 8 tổ chức ngày hội Môi trường xanh hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5.6.2022.
Tại ngày hội bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó chủ tịch UBND phường đã phát động nhân dân phường 8 không xả rác ra đường phố và bà Trầm Ngọc Sương – Trưởng ban vận động khu phố 1 đại diện khu phố và nhân dân lên hưởng ứng ngày môi trường thế giới.
Ngày hội cũng nghe bà Phạm Thị Thúy Nhàn – Phó phòng tài nguyên môi trường quận 5 tuyên truyền về môi trường Tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn
Trong Ngày hội môi trường xanh đã diễn ra các hoạt động như :
– Đăng ký công trình hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6
– Trao tặng cây xanh cho người dân khu phố.
– Trao tặng bảo trợ hộ dân khó khăn.
– Gian hàng đổi ve chai lấy quà.
– Gian hàng bán hàng bình ổn giá thực hiện cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt.
– Gian hàng sản phẩm đan móc len.
Những hoạt động này nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi từ nhận thức đến hành động tự giác trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường và bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
0D47FF1A DD53 43CD BDDB 0B3BF7429D58

GÓP Ý KIẾN